Handledarutbildning

Introduktionsutbildning, även kallad handledarutbildningen, är en obligatorisk utbildning för både elev och handledare vid privat övningskörning. Kursen har funnits sedan 2006 och är en del i Nollvisionens mål att arbeta mot en trafikmiljö utan skador- och dödsolyckor.

Introduktionsutbildningen genomförs på trafikskolan av en trafiklärare med behörighet för undervisningen. Efter avslutad handledarutbildning rapporterar vi din närvaro digitalt och ditt godkännande till transportstyrelsen senast dagen efter genomförd utbildning.

Godkänd handledarkurs är giltig i 5 år.

Introduktionsutbildningens innehåll skall informera om körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.

Utbildningen skall även hjälpa till med planering och strukturering av övningskörandet och informera om viktiga trafiksäkerhetsfaktorer.

För att få övningsköra privat samt gå på handledarutbildningen behöver eleven vara minst 15 år & 9 månader. Handledaren ska vara minst 24 år gammal samt haft körkortet i minst 5 år. Handledare & elev behöver inte gå kursen samtidigt men båda måste ha genomfört kursen.

Kursen är ca180 minuter exklusive raster där vi bjuder på fika.

Vid bokning av kursen så ring 08-409 007 30 eller maila på info@upplandsbrotrafikskola.se
Glöm ej att ta med giltig legitimation.

Kommande kurser:

Handledarkurs:

Kurstid 17:30-21:00

tis – 18/6 – FULLT
ons – 26/6 – FULLT
tor – 27/6 – Få platser kvar

tis – 6/8
tis – 20/8
tis – 3/9