Moped AM

Med ett körkort med behörighet  AM får du köra moped klass 1 ( 45 Km). Utbildningen är obligatorisk och består av både teori och praktik.